Ultimele știri


Cancellation Academia Sighisoara 2021
20 apr. 2021
Citește...

Cancellation Academia Sighisoara 2020
17 mar. 2020
Citește...

Professors of 2020 Edition
21 feb. 2020
Citește...

Concerts Academia Sighisoara 2019
22 iul. 2019
Citește...

Professors of 2019 Edition
14 feb. 2019
Citește...

Concerts of the 2018 edition
13 iul. 2018
Citește...

Objectives and project summary


"Academia Sighișoara" (founded in 1993) is an international festival for young musicians and visual artists from all over the world. A place of encounter and interchange, a platform for contemporary art in the new EU country Romania. For the next three years Academia Sighisoara is co-financed by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.
The partners are Association Cultura Viva Sighisoara from Bern, Switzerland (www.verein-culturaviva.ch) and "Gheorghe Dima" Music Academy from Cluj, Romania (www.amgd.ro).
 

OBIECTIVE:

1.        OBIECTIV EDUCAŢIONAL - Instruirea studenţilor participanţi la cursurile de măiestrie din cadrul Academiei Muzicale Sighişoara (discipline vocale şi instrumentale, muzică de cameră, compoziţie).

2.        OBIECTIV ARTISTIC – Prezentarea performanţei artistice a profesorilor şi crearea prilejului ca studenţii să-şi demonstreze abilităţile în cadrul experienţei de concert atât de-a lungul Academiei de vară din Sighişoara cât şi în cadrul concertelor de-a lungul anului.  

3.        OBIECTIV INTEGRATIV - Promovarea muzicii şi artei drept limbaj comun, depăşind diferenţele religioase, sociale şi culturale.

4.        DEZVOLTARE REGIONALĂ – Favorizarea dezvoltării turismului de nişă şi conturarea oraşului Sighişoara ca nou centru original al muzicii clasice în Europa. 

 

BENEFICIILE PROIECTULUI

Aspectele culturii deschid noi perspective şi contribuie la progres şi dezvoltare. Academia Muzicală Sighişoara este o instituţie internaţională pentru tineri muzicieni din România şi Elveţia, un loc de întâlnire şi schimb de experienţă, o platformă pentru arta contemporană în România.

Până acum Academia Muzicală Sighişoara a fost finanţată în principal din surse private. Fără contribuţia personală a profesorilor şi a membrilor echipei de organizare, implementarea proiectului Academia Sighişoara nu ar fi fost posibilă. Acest proiect vizează trasarea unui drum ascendent, aşezat pe bazele trainice ale unei iniţiative care a dovedit de-a lungul a 20 de ediţii capacitatea de a atrage tinerii muzicieni, de a-şi spori în mod inventiv oferta profesională şi educaţională, de a-şi confirma şi consolida valoarea şi renumele.

Prin parteneriatul propus cu Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, o instituţie de învăţământ superior muzical de mare valoare, Academia Muzicală Sighişoara intenţionează să dezvolte cursurile de măiestrie pentru muzica instrumentală şi de cameră cultă, cu un accent pe stimularea creaţiei contemporane şi a interpretării acesteia. Cursurilor tradiţionale de compoziţie li se vor adăuga cursuri de analiză adaptate diferitelor cerinţe şi perspective ale tinerilor muzicieni, precum şi conferinţe pe teme de estetică şi practică interpretativă, evoluţia limbajului muzical ş.a. Dorim să implementăm în proiect cursuri dedicate celebrei tehnici Alexander de integrare a energiei mentale şi fizice, deosebit de necesară practicanţilor profesionişti ai muzicii, dar abia cunoscută în România.

Academia Muzicală Sighişoara are loc vara, însă succesul de care se bucură cursurile şi concertele implică organizarea de concerte şi recitaluri care au loc la Sighişoara, Cluj-Napoca şi (posibil) alte oraşe din România, pe toată perioada anului. Intenţionăm lărgirea ariei de colaborări artistice, prin intermediul unor parteneriate cu festivaluri de renume, concerte şi serii de recitaluri, contribuind astfel la creşterea vizibilităţii proiectului.

Dezvoltarea în timp a proiectului presupune de asemenea implicarea unor resurse umane calificate: profesori, interpreţi precum şi o echipă extinsă de personal de conducere. Pe lângă posibilitatea de a beneficia de instrumentele şi echipamentele existente deja la Academia de Muzică “Gheorghe Dima”, este necesară achiziţia de noi instrumente şi echipamente, mai ales dintre cele mai greu de găsit, cum suntinstrumentele vechi (forte-piano). Aşadar, ca urmare a nevoii de extindere şi înnoire, costurile vor creşte, fiind necesare noi surse de finanţare.

Parteneriatul dintre Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca şi asociaţia Cultura Viva Sighişoara garanteazăsustenabilitatea proiectului, întărind structurile locale şi recunoaşterea ambelor instituţii, subliniind, în acelaşi timp, cooperarea şi parteneriatul. Partenerul elveţian contribuie cu finanţare şi aportul de know-how elveţian, iar partenerul român adaugă tradiţia muzicală şi susţinerea profesională, ambii parteneri beneficiind de această colaborare. Pe termen lung se intenţionează ca Academia Muzicală Sighişoara să fie preluată în întregime de către Academia de Muzică din Cluj.

Viitorul aparţine tinerilor, iar educaţia este cel mai important domeniu în dezvoltarea unei ţări. Principalul obiectiv al acestui parteneriat elveţiano-român este promovarea tinerelor talente, astfel Academia Muzicală Sighişoara ar putea demonstra rolul cel mai important pe care îl joacă arta în dezvoltarea socială şi economică a uneia dintre cele mai frumoase zone din România.

 

Valoarea co-finanţării elveţiene:  CHF 250.000
 
Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.